Samråd om billigare utbyggnad av höghastighetsinternet

EU-kommissionen har publicerat ett offentligt samråd där de efterlyser idéer om hur man skulle kunna skära ner kostnaderna för utbyggnaden av nya höghastighetsnätverk inom EU, vilket beräknas kunna minskas med en fjärdedel. Särskilt vill man undersöka hur man kan minska kostnaderna för anläggningsarbeten, som att gräva upp vägar för att lägga ner fiberkabel, vilket kan utgöra så mycket som 80 procent av den totala kostnaden. Orsaken till den höga kostnaden är bristande samordning av anläggningsarbeten, otillräcklig användning av befintlig infrastruktur och brist på samarbete mellan de olika aktörerna. Det är till exempel vanligt att vatten-, energi- och järnvägsbolag har sin egen infrastruktur, och gräver upp vägar utan att samordna det med telekomföretagen. 

Alla offentliga och privata parter ombeds inkomma med förslag, till exempel telekomföretag och allmännyttiga företag, investerare, offentliga myndigheter och konsumenter.

EU-kommissionen efterlyser särskilt synpunkter på:

  • sådant som hindrar investering i bredbandsinfrastruktur,
  • hur man kan förbättra användningen av befintlig infrastruktur,
  • samordning av anläggningsarbeten,
  • åtgärder som ökar samordningen mellan behöriga myndigheter och som gör tillståndsprocedurerna enklare,
  • beredskap i nya byggnader för infrastruktur för höghastighetsinternet.

Det offentliga samrådet pågår till den 20 juli 2012.

Läs mer om samrådet här

/Hanna Högberg och Joel Larsson

30 Apr 2012 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information