Samråd om en europeisk kvalitetsmärkning för turistnäringen

Idag finns det en rad olika kvalitetssystem för turism för enskilda sektorer eller regioner men ingen gemensam och samordnad europeisk policy. En brist på enhetlig kvalitetsmärkning av turism ger sämre förutsättningarna och kan påverka den europeiska turistnäringens konkurrenskraft negativt.

Med syfte att samla in synpunkter inför ett eventuellt EU-initiativ för europeisk kvalitetsmärkning av turism, öppnar EU-kommissionen ett samråd som vänder sig till allmänheten, offentliga aktörer såväl som till privata aktörer. Samrådet är öppet till 13 juli 2012.

Delta i samrådet genom att gå till EU-kommissionens webbplats för turism och näringsliv

/Joel Larsson och Hanna Högberg

19 Apr 2012 Näringspolitik

Näringspolitik

Norra Sverige har ett aktivt och mångsidigt näringsliv som på flera områden levererar unika resurser och kompetenser för export och till EU:s inre marknad. North Sweden bevakar EU:s politik på områden så att norra Sveriges aktörer ska få största möjlighet att bidra till att utveckla regionen och EU:s konkurrenskraft. Gränsövergångarna måste vara enkla och effektiva för att utvidga den egna hemmamarknaden och kompetensutbytet med omgivande regioner.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information