Samråd om huvudinitiativet om industripolitik inom Europa 2020-strategin

EU-kommissionen arbetar för närvarande med att ta fram ett nytt meddelande för EU:s industripolitik vilket kommer att presenteras under 2012. Meddelandet kommer att fokusera på ett antal initiativ som syftar till att hantera den ekonomiska krisen på kort till medellång sikt, samt bidra till att åtgärda de brister som finns i EU:s nuvarande industripolitik.

I syfte att identifiera politiska prioriteringar och bidra till att utveckla lämpliga åtgärder inom industripolitiken bjuder EU-kommissionen in allmänheten att delta i ett samråd. Samrådet är öppet från den 16 maj till den 7 augusti 2012 och bidrag från industrin och näringsliv är särskilt efterfrågade.

Delta i samrådet genom att gå till EU-kommissionens webplats för näringsliv och industri

/Joel Larsson och Hanna Högberg

23 Maj 2012 Näringspolitik

Näringspolitik

Norra Sverige har ett aktivt och mångsidigt näringsliv som på flera områden levererar unika resurser och kompetenser för export och till EU:s inre marknad. North Sweden bevakar EU:s politik på områden så att norra Sveriges aktörer ska få största möjlighet att bidra till att utveckla regionen och EU:s konkurrenskraft. Gränsövergångarna måste vara enkla och effektiva för att utvidga den egna hemmamarknaden och kompetensutbytet med omgivande regioner.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information