Samråd om statsstöd för utbyggnad av bredband

EU-kommissionen arbetar nu med en revidering av bredbandsriktlinjerna som fastställdes 2009 och som beskriver hur statsstöd kan användas för att bygga ut bredband och publicerar nu ett offentligt samråd i frågan. De nya riktlinjer som nu arbetas fram kommer att vara anpassade efter den Digitala Agendan som presenterades 2010 och moderniseringen av statsstödsreglerna som presenterades den 8 maj 2012. Riktlinjerna beskriver inte bara hur statsfinansiering av traditionellt bredband kan gå till, utan beskriver även hur statsfinansiering till utbyggnad av höghastighetsnätverk kan gå till.

Syftet med revideringen av riktlinjerna är att stärka telekomindustrins roll som motor för ekonomisk tillväxt i EU och bidra till fler investeringar i sektorn för att stärka konkurrenskraften. De ska även minska den administrativa bördan på lokala myndigheter som söker statsstöd för mindre projekt.

Samrådet är öppet fram till den 1 september 2012 och vänder sig till allmänheten, organisationer och offentliga myndigheter.

Läs mer och delta i samrådet genom att gå till EU-kommissionens webbplats för samråd

/Joel Larsson och Hanna Högberg                    

04 Jun 2012 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information