Små företag skapar 85 procent av alla jobb

120201 SME_webEnligt EU-kommissionens undersökning står SMF:s för 85 procent av de nya jobb som tillkommit i EU mellan 2002 och 2010. Denna siffra är betydligt högre än de 67 procent som SMF:s utgör i den totala sysselsättningen.

Inom gruppen små och medelstora företag svarar mikroföretagen (med färre än 10 anställda) med 58 procent för den största delen av den totala ökningen av nettosysselsättningen inom företagssektorn. Men det är även denna grupp som har varit särskilt sårbar under den ekonomiska krisen. Under 2009 och 2010 minskade antalet jobb i denna sektor med 2,4 procent per år, vilket kan jämföras med 0,98 procent per år för stora företag. Denna trend verkar dock avta och undersökningen visar även att de SMF:s som satsar på innovation, eller kommer från mer innovativa länder, har klarat sig bättre undan minskad efterfrågan och andra konsekvenser av den ekonomiska krisen. Medan minskningen av den totala efterfrågan exempelvis nämns av 70 procent av SMF:s från länder som anses som begränsade innovatörer, är motsvarade andel för SMF:s från länder som anses vara innovationsledare 45 procent.

I samband med denna undersökning publicerades även en årlig rapport över SMF:s påverkan på den europeiska ekonomin samt tillväxten. Siffror över varje medlemsland finns att tillgå och jämföra med det europeiska genomsnittet.

Läs mer om EU-kommissionens undersökning och rapport här

/Hanna Högberg och Joel Larsson

27 Jan 2012 Näringspolitik

Näringspolitik

Norra Sverige har ett aktivt och mångsidigt näringsliv som på flera områden levererar unika resurser och kompetenser för export och till EU:s inre marknad. North Sweden bevakar EU:s politik på områden så att norra Sveriges aktörer ska få största möjlighet att bidra till att utveckla regionen och EU:s konkurrenskraft. Gränsövergångarna måste vara enkla och effektiva för att utvidga den egna hemmamarknaden och kompetensutbytet med omgivande regioner.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information