Stöd till anställda vid Astra Seneca i Umeå

Stöd till uppsagda anställda vid AstraZeneca i Umeå

Under EU-parlamentets plenum i Strassbourg röstade parlamentet för förslaget att stödja anställda som blivit uppsagda då företaget AstraZeneca lade ned produktion och forskningsverksamhet på flera orter i Sverige, bland annat Umeå. Stödet uppgår till 4,33 miljoner Euro och kommer från EU:s globaliseringsfond. Till detta kommer ett extra stöd från den svenska regeringen på totalt 2,33 miljoner Euro. 

/Johan Leymann

24 Okt 2012 Näringspolitik

Näringspolitik

Norra Sverige har ett aktivt och mångsidigt näringsliv som på flera områden levererar unika resurser och kompetenser för export och till EU:s inre marknad. North Sweden bevakar EU:s politik på områden så att norra Sveriges aktörer ska få största möjlighet att bidra till att utveckla regionen och EU:s konkurrenskraft. Gränsövergångarna måste vara enkla och effektiva för att utvidga den egna hemmamarknaden och kompetensutbytet med omgivande regioner.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information