Svenskar blir gamla tidigare än greker

120115-aktivt-åldrande2Andelen äldre människor i Europa ökar och mellan 2010 och 2030 kommer andelen européer över 65 år att öka med nästan 40 procent, vilket ger upphov till stora utmaningar men även möjligheter för det europeiska samhället och ekonomin. Enligt en undersökning som EU-kommissionen publicerat med anledning av Europaåret för aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna, Äldreåret, är detta något som majoriteten av européerna är medvetna om, 71 procent, men mindre än hälften anser att det är en anledning till oro. I tillägg anser endast en av tre att pensionsåldern behöver höjas till 2030, trots att detta numer är en politisk prioritering i många av de EU-länder som har en pensionsålder lägre än 65 år.

Undersökningen visar att definitionen av "ung" och "gammal" varierar avsevärt från land till land. Exempelvis anser greker och cyprioter att personer under 50 år fortfarande är i sin ungdom, samtidigt som svenskar menar att människor över 37 år är gamla. I genomsnitt menar européerna att man börjar betraktas som gammal precis före 64 år men att man inte längre betraktas som ung från det man är 42 år. Åsikterna varierar dock efter ålder och kön, kvinnor sätter gränsen vid 65 år, medan männen anser att man är gammal vid 63 år.

Läs mer om Äldreåret på den officiella hemsidan

/Hanna Högberg och Joel Larsson

16 Jan 2012 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information