Toppmöte om bankunion

Under två dagar höll Europeiska rådet ett toppmöte om den ekonomiska policyn i Europa. På toppmötets agenda låg den föreslagna övervakningsmöjligheten för Europeiska Centralbanken och åtgärder för sysselsättning för att bekämpa krisen som slagit Europa. Statsminister Fredrik Reinfeldt avvaktar med beslut om det svenska deltagandet i övervakningsmyndigheten tills alla juridiska detaljer finns tillhanda.  

Till toppmötet den 18 och 19 oktober samlades EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso, Europeiska rådets ordförande Herman Van Rompuy, Ministerrådets ordförande och Cyperns president Demetri Christofias, EU-kommissionären för arbetsmarknads- och sysselsättningspolitik László Andor och stats- och regeringschefer från hela Europa.

En av de främsta prioriteringarna för att bekämpa den ekonomiska krisen gick genom på mötet när det enades om att tillsätta en övervakningsmyndighet till Europeiska Centralbanken. Förhandsdiskussionerna hade stundvis varit både splittrade och komplicerade. I ett uttalande från Europeiska rådets ordförande, Herman Van Rompuy, kommer implementeringen av den Europeiska Centralbankens övervakningsmekanism inom EMU vara i funktion redan i december. Den svenska rollen i den nya bankunionen är inte helt fastställd eftersom Sverige inte ingår i EMU, men kan finnas med som stöd i den nya övervakningsmekanismen.

- Även om vi väljer att stå utanför så kommer finanstillsynen att påverka Sverige. Den kommer att finnas i vår närhet, bland annat i banker i Finland, Estland och Tyskland, sade statsminister Fredrik Reinfeldt i Regeringens pressmeddelande. Av den anledningen avvaktas ett beslut om det svenska deltagandet tills de juridiska detaljerna är på plats.

EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso uttalar sig om vikten att agera snabbt vad gäller att implementera tillväxtpaketet från juni 2012 för att få fart på Europas tillväxt.  De områden som kräver snabbast implementering ligger inom ramen av energipolitik, inkomstbeskattning, reformer av offentlig upphandling och riskkapital. 

Reinfeldt Europeiska rådet pressbild

Läs mer om Reinfeldts uttalande på Regeringens hemsida

Läs mer om den nya övervakningsmyndigheten

/Eleanor Cooper

23 Okt 2012 Näringspolitik

Näringspolitik

Norra Sverige har ett aktivt och mångsidigt näringsliv som på flera områden levererar unika resurser och kompetenser för export och till EU:s inre marknad. North Sweden bevakar EU:s politik på områden så att norra Sveriges aktörer ska få största möjlighet att bidra till att utveckla regionen och EU:s konkurrenskraft. Gränsövergångarna måste vara enkla och effektiva för att utvidga den egna hemmamarknaden och kompetensutbytet med omgivande regioner.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information