Transport- och råvaruseminarium

Den 24 april arrangerar North Sweden tillsammans med nätverket NSPA samt regionkontor i Bryssel som är engagerad i Botniska korridoren, ett seminarium på Europaparlamentet med inriktning på råvaror och infrastruktur i norra Europa.

Syftet med seminariet är att lyfta det mervärde som den Botniska korridoren ger, inte bara till de omkringliggande regionerna men även till övriga Europa, i egenskap av mineraler och skog som är viktiga för den europeiska marknaden. Talare på seminariet kommer, bland annat, att vara Marita Ulvskog samt representanter från projektet Botniska korridoren och Generaldirektoratet för Transport och rörlighet.

För mer information om seminariet kontakta Mona Mansour

Vid intresse att delta i seminariet, vänligen kontakta Hanna Högberg eller Joel Larsson snarast då seminareplatser och boendemöjligheter är begränsade.

/Hanna Högberg och Joel Larsson


29 Feb 2012 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information