Vad beslutade EU under 2011?

120222-allmänna-rapporten-oVarje år publicerar EU-kommissionen en rapport som redogör för EU:s arbete under det gångna året, så som vad som har gjorts för att stärka tillväxten och bevara arbetstillfällen samt vad EU har gjort på den internationella arenan.

Under 2011 dominerades EU:s politik av den ekonomiska och finansiella krisen och årets rapport, som nu finns tillgänglig, beskriver de viktigaste besluten och resultaten för att få den europeiska ekonomin åter på fötter.

Läs den Allmänna rapporten om EU:s aktiviteter 2011 här

/Hanna Högberg och Joel Larsson

22 Feb 2012 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information