Vad ska EU göra för medborgarna?

Kommissionen har lanserat ett offentligt samråd om EU-medborgarskapet och vill veta vad du tycker och att du bidrar med dina erfarenheter. 

De vill gärna veta vilka eventuella hinder du, som EU-medborgare, träffat på när du velat studera, arbeta, bo eller handla i ett annat EU-land eller helt enkelt resa inom EU. Du kan även lämna förslag och idéer om hur man kan få bort dessa hinder och vidare utveckla EU-medborgarskapet.

Samrådet riktar sig till alla EU-medborgare och organisationer och pågår till den 9 september.

Alla synpunkter kommer att ingå i kommissionens rapport om EU-medborgarskapet. Rapporten presenteras nästa år i samband med Europaåret för medborgarna 2013.

Här kan du lämna ditt bidrag till rapporten

/MB

29 Aug 2012 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information