Välkommen till NSPA Open Days cocktail event!

Northern Sparsely Populated Areas (NSPA) nätverk bjuder in till cocktailmingel efter den officiella NSPA seminariet tisdagen den 9 oktober klockan 17.00.

Tanken är att samla Open Days deltagare från olika NSPA områden tillsammans för att få möjlighet att träffas, lära känna varandra och diskutera nya idéer och möjligheter för framtida samarbete i en avslappnad atmosfär.

Kom och träffa dina NSPA kollegor!

Anmäl dig till evenemanget senast fredagen 21 september genom att skicka e-post till info@nspa-network.eu.

Vi ser fram emot att träffa dig där!

Läs mer om Open Days 2012 och NSPA seminariet samt hur du registrerar dig här.

Läs mer om NSPA och  cocktailmingelet här

/MB

Tisdag 9 oktober kl 17.00
Rond Point Schuman 6, 8 våningen
Den nordliga glesbygder nätverk inbjuder till en cocktail händelse efter den officiella NSPA seminariet tisdagen den 9 oktober klockan 17.00.
Tanken är att samla Open Days deltagare från olika NSPA områden tillsammans att träffas, hälsar och diskutera nya idéer och möjligheter för framtida samarbete i en avslappnad atmosfär. Kom och träffa dina NSPA kollegor!
Anmäl dig till evenemanget senast fredagen 21 september genom att skicka e-post till info@nspa-network.eu.
Ser fram emot att träffa dig där!

 

 

 

29 Aug 2012 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information