Valcárcel och Van Rompuy uttalar sig om budgeten

Europa måste konsolidera sin sammanhållningspolitik för att komma ur den pågående ekonomiska krisen och förebygga kommande kriser. Det var budskapet efter att Herman Van Rompuy, Europeiska rådets ordförande,  träffat Ramon Luis Valcárcel, ordförande för Europeiska unionens regionkommitté, den 11 september. 

Van Rompuy, argumenterade i uttalandet för att en stark sammanhållningspolitik krävs för att skapa långsiktig ekonomisk tillväxt men också för att EU måste komma närmare lokala och regionala aktörer i förverkligandet av sammanhållningspolitiken. 

Läs hela uttalandet här

13 Sep 2012 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information