Vart går EU:s pengar i Sverige

Visste du att under 2010 fick Sverige 1,65 miljarder euro i EU-finansiering? 

120509-euros

Av det gick 1,06 miljarder euro (64 %) till jordbruk, vilket är mer än EU-genomsnittet på 50 %. Regionalstödet (sammanhållnings- och strukturfonder) på 198 miljoner euro (15 %) var däremot långt under EU-genomsnittet på 33 %. Forskning och utveckling fick 281 miljoner euro (nästan 16 %), vilket var dubbelt så mycket som EU-genomsnittet på 8 %. över 90 procent av EU:s budget går till projekt i EU:s 27 medlemsländer eller till politik för exempelvis ekonomisk tillväxt, jordbruk, miljö eller energi.

Nu när diskussionerna om EU:s finansiering 2014-2020 är i full gång är det viktigt att EU:s skattebetalare får en tydlig bild av var pengarna kommer från och vad de används till. Det är syftet med den här översikten.

Europaparlamentet har skapat en översikt över EU:s budget med de senaste siffrorna från EU-kommissionens årliga finansiella rapport för 2010. Vart går EU:s pengar i ditt land, på vad och hur ser det ut i jämförelse med andra länder? Var kommer pengarna från?

Här hittar du svaren och ytterligare information om EU:s budget.

/MB

21 Jun 2012 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information