Vilka regioner har den högsta intensiteten av forskning och utveckling?

120127-Eurostat-regional-årVilken region har den högsta andelen högskoleutbildade? Vilka städer är anses ha den sämsta luftkvaliteten? Vilka regioner har den högsta intensiteten av forskning och utveckling?

Svaren på dessa frågor och många fler hittar ni i 2011 års regionala årsbok från Eurostat, EU:s statistikkontor. Denna publikation ger en översikt över den senaste ekonomiska, sociala och demografiska utvecklingen i de 271 NUTS 2-regioner, vilket inbegriper mellanstora regioner eller landskap, som finns i EU:s 27 medlemsländer, EFTA-länderna samt de fyra kandidatländerna Montenegro, Kroatien, Makedonien och Turkiet.

Nytt för i år är kapitel om markanvändning samt tätt och glest befolkade områden vilket ger intressanta jämförelser mellan de svenska regionerna och övriga EU, exempelvis nyttjas endast två procent av Övre Norrlands yta för bostäder, industrier samt infrastruktur vilket är den lägsta siffran i hela EU.

Läs den regionala årsboken här

/Hanna Högberg och Joel Larsson

27 Jan 2012 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information