Åldrande befolkning

Enligt ett nytt arbetsdokument som EU-kommissionens generaldirektorat för sysselsättning, socialpolitik och inkludering har tagit fram kommer Europas arbetskraft inom kort att minska. Analysen visar att några av EU:s ekonomiskt starkaste medlemmar kommer att vara tvungna till att ställa om till en ökad produktivitetstillväxt inom en väldigt snar framtid för att upprätthålla nivån på välfärden.

Anledningen till att en produktivitetstillväxt kommer att behövas är på grund av flaskhalsar i arbetskraftsutbudet som riskerar att skapa allvarliga begränsningar i sysselsättningstillväxten i vissa EU-länder redan inom fem år. EU:s totala arbetande befolkning kommer att börja minska om 15-20 år på grund av en alltmer åldrande befolkning i EU-länderna. För högutbildad arbetskraft kommer begränsningen av utbudet att märkas tidigare än så. Lösningen enligt författarna av rapporten är att EU-länderna måste fokusera på produktivitetstillväxten. Detta är viktigt om välfärden ska kunna ligga kvar på samma nivå.

Den demografiska utmaningen är tydlig i Övre Norrland. I en Socioekonomisk analysen för Övre Norrland visar på att det är färre antal ungdomar som tillträder arbetsmarknaden än beräknande pensionsavgångar 2010-2025. Överkalix och Pajala är de två kommuner i Sverige som har högst medelålder och som län har Norrbottens femte högsta medelålder i Sverige med 43,5 år. Även Västerbottens län har en högre medelålder än medelåldern i Sverige som är 41,2 år. Detta kan lätt ses med Nordregios demografiska karta som ni hittar här.

Klicka här för att läsa mer om rapporten.

Läs Övre Norrlands Socialekonomiska analys.

Statistik från SCB

/Filip Ingelström 

23 Sep 2013 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information