Arbetslösheten i Europa oförändrad

Arbetslösheten biter sig kvar på samma höga nivå i Europa och ökar i Sverige enligt EU:s statistikorgan Eurostat.

Eurostat presenterade den 8 januari siffror på arbetslösheten i Europa under oktober och november i fjol. Euroområdet hade i november en arbetslöshet på 11,8 % och i EU27 - EU:s 27 medlemsländer - var arbetslösheten 10,7.

Sverige stod för den största ökningen av andelen arbetslösa. Totalt ökade den säsongsjusterade arbetslösheten från 7,7 % till 8,1 %. 

Läs hela rapporten här

Mer statistik finns på Eurostats hemsida

/Johan Leymann

15 Jan 2013 Näringspolitik

Näringspolitik

Norra Sverige har ett aktivt och mångsidigt näringsliv som på flera områden levererar unika resurser och kompetenser för export och till EU:s inre marknad. North Sweden bevakar EU:s politik på områden så att norra Sveriges aktörer ska få största möjlighet att bidra till att utveckla regionen och EU:s konkurrenskraft. Gränsövergångarna måste vara enkla och effektiva för att utvidga den egna hemmamarknaden och kompetensutbytet med omgivande regioner.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information