Arktisk dialog

EU försöker allt mer göra sig gällande på den arktiska arenan och strävan är fullvärdig observatörsstatus i Arktiska Rådet, där EU under Sveriges ordförandeskap fick status av att få vara med, om än inte som fullvärdig observatör ännu. EU är ju i sammanhanget bara en bland många som vill vara med i spelet om det allt hetare Arktis .

Arktiskt policyarbete i EU med dialog med ursprungsbefolkningarna

Ett led i EU:s vilja att ta en större roll i de arktiska frågorna är den kommunikation som presenterades av EU-kommissionen i juli förra året om EU:s pågående arbete med de arktiska frågorna och strävan till en mer samlad Arktisk policy för EU som helhet. Den fokuserar mycket på de stora frågorna kring klimatförändringarna, utvinning av råvaror och säker sjöfart i Arktis och inte minst behovet av stärkt forskning på området, vilket också är ett intresseområde för den samverkan mellan alla Barentsuniversitet som North Sweden initierat och också håller i en konferens för Länsstyrelsen i Norrbotten och med värdskap av Universitetet i Archangelsk i Bryssel 19-20 november.

EU lyfter också fram vikten av dialog med ursprungsbefolkningarna i regionen och att beakta deras rättigheter. Därför hölls den 18 oktober en heldags "Arctic Indigenous Peoples Dialogue" i EU-kommissionens högsäte i Bryssel med inbjudna företrädare från Samerna, bland annat Helena Omma från Gällivare företrädande de renskötande samerna, och övriga ursprungsbefolkningar på Grönland och i de ryska samt kanadensiska delarna av Arktis. Utöver att därutöver de nationella representationerna för Kanada, USA, Ryssland, Finland, Norge och Sverige i EU samt representanter från alla berörda enheter inom EU-kommissionen och företrädare för en del av de program med relevans för området som EU har, så var även North Sweden och East and North Finlands regionala Brysselkontor inbjudna.

Regionala och lokala perspektiv behöver lyftas in i EU:s Arktiska policy

Det är förstås positivt att även de regionala perspektiven och betydelsen av ett regionalt utvecklingsperspektiv ges en chans att få medverka i det som annars är väldigt mycket storpolitik, och det arbetar North Sweden också för att vara en dialogpartner för gentemot EU. EU-kommissionären Maria Damanaki, med ansvar för de Arktiska frågorna, inledde dialogen med vikten av lokala perspektiv för EU:s vidkommande, även om det också finns olika intressen mellan olika aktörer på den Arktiska arenan som inte heller är att sticka under stol med. North Sweden framhöll Norrbotten och Västerbotten som två av EU:s regioner inom det som räknas som Arktis, viktiga att lyssna till för EU:s anspråk i Arktis och bjöd också särskilt in till Barentsuniversitetsmötet.   

/MJ

Se nyhet om Arktiska mötet i Kiruna där EU:s begäran om observatörsstatus i Arktiska rådet behandlades. 

Läs mer om EU:s Arktiska policyarbete.

Se inbjudan till Barentsuniversitetsmötet i Bryssel 19-20/11.

 

23 Okt 2013 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information