Bättre utbildning behövs enligt ny undersökning av vuxnas kunskaper

Enligt en undersökning, Programmet för internationell utvärdering av vuxnas kompetens, gjord av OECD och EU-kommissionen som publicerades den 8 oktober saknar ca 20 % av EU:s befolkning tillräckliga kunskaper i skrivning, läsning och räkning.

Undersökningen omfattade vuxna i åldern 16-65 års förmåga att läsa, skriva och räkna samt IT-problemlösningsförmåga i 17 EU-länder, däribland Sverige. Resultaten visar att satsningar på bättre utbildning behövs för att höja kompetensen och öka anställbarheten i EU-länderna. Rapporten visar även att skillnaderna mellan länderna är stora när det gäller de färdigheter som formell utbildning ger. 

Resultaten av undersökningen och de utbildningspolitiska konsekvenserna kommer att diskuteras med EU-länderna så att man kan bestämma hur bristerna ska avhjälpas. Det nya Erasmus+, EU:s nya program för utbildning, ungdom och sport,  kommer att stödja projekt som syftar till att utveckla och höja vuxnas kompetens. Undersökningen kan också hjälpa EU-länderna att fastställa prioriterade åtgärder som ska finansieras för programperioden 2014-2020 via Europeiska socialfonden. Fonden är en viktig källa till finansieringar i kompetens och utbildning och som också kan förbättra tillgången till utbildning för utsatta grupper.

EU-kommissionens pressmedelande

Läs rapporten i sin helhet här

/Filip Ingelström

15 Okt 2013 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information