Barrsos tal 2013

Under onsdag förmiddag den 11 september höll EU-kommissionens ordförande, José Manuel Barroso, sitt årliga tar om tillståndet i unionen i Europaparlamentet.

I sitt fjärde och sista linjetal inför nästa års Europaval pekade kommissionens ordförande på att Europa sakta börjar återhämta sig från den ekonomiska krisen.

- Krisen har för alltid förändrat Europa. Detta är inte en cyklisk kris utan en strukturell kris. Vi kommer inte komma tillbaka till det gamla normala, sade José Manuel Barroso. 

130911 barroso2013 webb

Barroso poängterade dock att Europa inte tagit sig ur krisen ännu, men länder som har drabbats hårdast av krisen och gjort stora reformer i sina ekonomier kan börja se resultat.

Tre frågor som måste lösas nu
Att fullborda bankunionen, möjligöra finansiering till småföretag och komma tillrätta med den rekordhöga arbetslösheten, var tre extra viktiga frågor som Barroso ansåg måste lösas nu. Han lyfte också vikten av satsningar på den digitala ekonomin och forskning och utlovade samtidigt ett nytt förslag den andra oktober om en "social dimension på valutasamarbetet" och nya konkreta förslag för ramverk för energi och klimat fram till 2030.

- Att stärka den sociala dimensionen tillsammans med arbetsmarknadens parter är en prioritet för de kommande månaderna.

Allt behöver inte beslutas på EU-nivå
Vidare gick Barroso också in på ämnet om EUs varande eller icke-varande. Här poängterade han att subsidiaritetsprincipen är en viktig del i en fungerande demokrati. EU måste fokusera på områden där de kan tillföra nytta och inte medla där EU inte tillför något.

- Inte allt behöver en lösning på EU nivå, säger Barroso i sitt tal och fortsätter med att EU ska vara stora i stora frågor och små i små frågor.

Efter talet fick kommissionsordföranden svara på parlamentarikernas kritik där man menade på att kommissionen inte har gjort tillräckligt under den ekonomiska krisen och misslyckas med att minska arbetslösheten samt inte prioriterat miljöfrågorna i den grad som skulle kunna anses tillräckligt.

- Under valet kommer många av väljarna att skylla på EU för vad som faktiskt var en del medlemsländers och regeringars beslut eller brist på beslut. Det finns en tendens att europeisera misstag och nationalisera framgång, kontrade José Manuel Barroso.

Läs hela José Manuel Barroso tal
Se talet i efterhand
Läs Barossos brev till Europaparlamentets talman här

/Jennie Larsson

11 Sep 2013 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information