Bli ambassadör för Norrbotten och Västerbotten

Är du mellan 18 och 29 år och intresserad av internationella frågor? Tycker du att det är roligt att lära känna nya människor? Gillar du att resa? Då har du chans att bli Internationell ungdomsambassadör. Norrbottens läns landsting och Region Västerbotten söker vardera två representanter till Assembly of European Regions (AER) årliga sommarskola.

Norrbottens läns landsting och Region Västerbotten söker två ungdomar vardera som som vill delta i Assembly of European Regions årliga sommarskola, som år 2013 kommer att hållas i Nyköping den 19-24 augusti. Temat för i år är "Green growth - regions towards a resource-efficient Europe". Programmet innehåller workshops, föreläsningar och studiebesök.

Sommarskolan är ett forum där unga, politiker och tjänstemän från olika regioner i Europa träffas för att utbyta erfarenheter och kunskaper, samt för att diskutera aktuella ämnen. Sommarskolan ska uppmuntra unga att engagera sig i och påverka samhällsfrågor.

Som ungdomsambassadör representerar du Norrbottens läns landsting eller Region Västerbotten som står för din anmälningsavgift, boende, mat och resekostnader i samband med sommarskolan.

För mer information se:

Norrbotten
Västerbotten

/ Niklas Johansson

15 Maj 2013 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information