Bredband för alla – Lansering av satellitbredband i EU

EU-kommissionens strategi för den Digitala Agendan har som mål att alla inom EU ska ha möjlighet till någon form av bredband i slutet av 2013 och tillgång till snabbt bredband (>30 Mbps) före 2020. Idag har 99,4% av EU:s hushåll tillgång till någon form av bredband men det är enligt EU-kommissionär Neelie Kroes inte tillräckligt. "Mitt mål är att digitalisera hela EU - och nu har varje människa i Europa verkligen möjligheten att koppla upp sig mot nätet. Det återstår mer att göra för att förbättra näten och ge alla lika möjligheter, men möjligheten finns där" sa EU-kommissionär Neelie Kroes i sitt inledningstal.

Med på presentationen fanns även Europaparlamentariker Lambert van Nistelrooij och representanter från DG Connect, Europas satellitföretag och regionala samordnare av digital infrastruktur. Broadband for all är ett projekt som är initierat av European Satellite Operators Association (ESOA) med stöd från EU-kommissionen som går ut på att med hjälp av satelliter erbjuda bredband till platser där det inte är ekonomiskt försvarsbart att erbjuda traditionellt bredbandsnät. ESOA menar att satellitbredband är den enda kostnadseffektiva bredbandslösningen till människor i områden dit traditionell bredbandsinfrastruktur inte kan nå.

Hemsidan, www.broadbandforall.eu, lanserades den 17 oktober som ett nytt webbaserad verktyg som ger praktisk information till medborgare i EU-länderna hur man hittar en lokal leverantör som förser dem med omedelbart bredband oavsett var de befinner sig. Satellitförbindelser är nu tillgängliga i alla 28 EU-länder, vilket innebär att varje person i EU kan lösa ett satellitbredbandsabonnemang, inklusive de tre miljoner människor som idag inte har fast eller mobilt bredbandsnät.

Efter presentationen var där en paneldiskusson där Mikael Janson, direktör på North Sweden, ställde en fråga, angående användandet av strukturfondsmedel till utbyggnad av bredband, till Europaparlamentariker Lambert van Nistelrooij. "Naturligtvis ska Norra Sverige med stöd av EU kunna investera i informationsteknologi och infrastruktur". Ett tydligt budskap från Europaparlamentets huvudförhandlare om de kommande strukturfonderna, Lambert Van Nistelrooij.

Norra Sverige är beroende av en god infrastruktur i bredband som en viktig del för utveckling och tillväxt. Det har gjorts stora satsningar på bredband i Norrbotten och Västerbotten, men det finns ännu områden med behov av fortsatt utbyggnad. Huruvida EU:s strukturfonder ska kunna användas till IT-investeringar och annan infrastruktur är en pågående diskussion mellan regeringen och EU-kommissionen, även om EU:s regleringar i förhandlingarna mellan Ministerrådet och Europaparlamentet kommer att tillåta det. Västerbotten har idag ett bredbandsnät som är globalt ledande gällande hastighet, pålitlighet och utbredhet.

Kontakta Mona Mansour vid frågor

EU-kommissionär Neelie Kroes inledningstal

EU-kommissionens nyhet

Region Västerbotten om bredband i världsklass

/Filip Ingelström

22 Okt 2013 Näringspolitik

Näringspolitik

Norra Sverige har ett aktivt och mångsidigt näringsliv som på flera områden levererar unika resurser och kompetenser för export och till EU:s inre marknad. North Sweden bevakar EU:s politik på områden så att norra Sveriges aktörer ska få största möjlighet att bidra till att utveckla regionen och EU:s konkurrenskraft. Gränsövergångarna måste vara enkla och effektiva för att utvidga den egna hemmamarknaden och kompetensutbytet med omgivande regioner.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information