Budgetförhandlingarna går in i slutfas

Den 6 maj träffades Europaparlamentets ordförande Martin Schulz och Irländska ordförandeskapet i Europeiska unionens råd, företrätt av Irlands regeringschef Enda Kenny och vice regeringschef Eamon Gilmore, samt EU-kommissionens ordförande José Manuel Barrosso, för att diskutera de fortsatta förhandlingarna om EU:s långtidsbudget för 2014-2020.

Ledarna höll alla med om att det är viktigt att komma överens om en budget för att skapa jobb och tillväxt i Europa. Utgångspunkten är den budget som regerings- och statscheferna enades om i februari, som Europaparlamentet avslog genom att slå fast sitt förhandlingsmandat för de fortsatta förhandlingarna under mars. 

Trilogierna, trepartssamtalen, kommer att fokusera på fyra huvudområden; flexibilitet i budgeten för förändringar över tid, en ändringsklausul för justeringar i budgeten, egna EU-resurser för budgeten utöver den nationella finansieringen samt en sammanhållen budget. De tre parterna enades också om att inte öppna förhandlingar om de administrativa utgifterna.

Förhandlingarna mellan de tre parterna om en slutgiltig budget för EU startar måndagen den 13 maj med målsättningen att nå ett gemensamt ställningstagande under det Irländska ordförandeskapet, det vill säga före 1 juli.

Förhandlingarna kommer att behandla långtidsbudgeten, men också ändringar i budgeten för 2013. Irländska ordförandeskapet har lagt fram ett förslag på 7,3 miljarder Euro i delbetalning för att betala ut EU:s finansiella åtagande i olika program som inte ryms inom den budget som nu ligger för 2013. Dock saknas fortfarande 3,9 miljarder Euro för att komma upp i de 11,2 miljarder Euro som EU-kommissionen begärt. Rådet säger sig fortsätta arbetet med att få fram den resterande summan under hösten.

Parterna enades slutligen om att förhandlingarna ska gå så snabbt som möjligt, men att inget är beslutat förrän allt är beslutat.

Irländska ordförandeskapets pressmeddelande

/ Eric Lundvall

13 Maj 2013 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information