budgetförhandlingarna

Den tionde omgången av EU:s budgetförhandlingar för nästa programperiod 2014-2020 tog plats den 18 juni. Trots att en kompromiss gjordes, resulterade inte förhandlingarna i något avslut. Flera av de ledande Europaparlamentarikerna är missnöjda med det slutgiltiga godkännandet av långtidsbudgeten medan EU-kommissionen och Rådet är nöjda.

Kompromissen som EU-parlamentet och det roterande irländska ordförandeskapet hade enats om knakar och idag finns ingen överenskommelse som man tidigare har trott.

Delade meningar om uppgörelsen från de olika parterna

Överenskommelserna och förhandlingarna har lett till delade meningar bland Europaparlamentarikerna. EU-parlamentets näst största partigrupp, socialdemokratiska S&D är kritiska till kompromissen, samtidigt som Eamon Gilmore, irländsk utrikes- och handelsminister ser överenskommelsen som ett stort steg för budgeten.

- Detta är en mycket bra dag för Europa. Det är ett balanserat paket som svarar på alla fyra problem som europaparlamentet identifierat som viktiga för EU-budgeten säger Eamon Gilmore, som ledde förhandlingarna denna omgång.

EU-parlamentets huvudförhandlare, den konservative Alain Lamassoure, säger i ett uttalande att han inte kan räkna med stöd från hela sin partigrupp EPP.

Den tyske kristdemokratiske rapportören Reimer Böge från EPP-gruppen kunde inte acceptera kompromissen och meddelade att han lämnar sitt uppdrag, enligt tyska nyhetsbyrån DPA.

Fortsatta diskussioner inför ett kommande beslut

Nu ska EU-parlamentets partigrupper ta ställning till kompromissen. Nästa steg i processen handlar om att EU-parlamentarikerna ska rösta i plenum för att ta ställning till långtidsbudgeten. En majoritet krävs i parlamentet för att budgeten ska kunna godkännas och gå vidare för uppgörelse med ministerrådet.

Europaparlamentets talman Martin Schulz tvivlar på att röstningen kommer att leda till en majoritet, vilket kan betyda att frågan nu också tas upp som ett extra ärende på EU-toppmötet mellan stats- och regeringscheferna i Bryssel den 27-28 juni.

- Bara en enda partigrupp kan rösta för texten i dess nuvarande form, så det är troligt att texten inte får någon majoritet i parlamentet, säger han.

Läs Mikael Janson "State of Play" om budgetförhandlingarna.

Läs mer om förhandlingarna och  här om kompromissen

/Josephine Ylipää

26 Jun 2013 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information