Center of Excellence inom gruvforskning

Det viktigast målet för svenska regeringen måste vara att EU utser Sverige, som är unionens ledande gruvnation, till att ta särskilt ansvar för forskning inom mineral- och metallframställning. Detta skriver Per Ahl, VD SveMin, Anders Ferbe, ordförande IF Metall, Lennart Gustavsson, ordförande Georange och Pär Weihed, professor vid Luleå Tekniska Universitet i en debattartikel publicerad i Svenska Dagbladet och Västerbottens-Kuriren. 

Svensk gruvindustri är både stark och växande. 2011 visar statistiken, bröt bolag i Sverige 67 miljoner ton malm. Det är rekord och trenden är fortsatt stigande i och med att de stora bolagen ökar sin kapacitet samtidigt som nya gruvor startar. Den svenska gruvindustrin stod för 13 procent av industriinvesteringarna i Sverige under 2010 och branschen bidrog samma år med 26 miljarder kronor till svensk BNP. 

EU står för 25% av förädlingen av världens metallproduktion men producerar bara 3%. Detta gör att EU är beroende av import av metaller från bland annat Kina. Därtill kommer konkurrensen om råvaran att hårdna i och med att levnadsstandarden blir allt högre i Asien, vilket leder till ökad konsumtion och ökad efterfrågan på metaller.

EU har fått upp ögonen för att försörjningen av råvaror för den inhemska metallframställningen inte på långa vägar räcker. 

Detta har lett till att EU satt fokus på metaller och gruvor. EU arbetar i Europeiska innovationspartnerskapet för råvaror för att utveckla gruvindustrin, säkra de framtida behoven och hur EU ska arbeta med gruvrelaterade frågor till exempel ekonomiska, sociala och legala aspekter. En agenda för hantering av gruvfrågor i framtiden håller på att tas fram. 

Debattörerna uppmanar miljöministern att arbeta för att göra Sverige till Europas centrum för forskning inom gruvrelaterade frågor. Med den branschkunskap som finns i Sverige borde det vara självklart att Sverige leder gruvforskningen och blir ett Center of Excellence inom eller relaterat till mineralframställning.

Sverige är redan idag världsledande inom forskning inom gruvområdet där Luleå tekniska universitet är främst. Tillsammans med alla de gruvbolag som finns i regionen, där LKAB och Boliden hör till de största, finns det redan ett kunskapscentrum i norr.

Läs debattartikeln här

/MM

20 Feb 2013 Näringspolitik

Näringspolitik

Norra Sverige har ett aktivt och mångsidigt näringsliv som på flera områden levererar unika resurser och kompetenser för export och till EU:s inre marknad. North Sweden bevakar EU:s politik på områden så att norra Sveriges aktörer ska få största möjlighet att bidra till att utveckla regionen och EU:s konkurrenskraft. Gränsövergångarna måste vara enkla och effektiva för att utvidga den egna hemmamarknaden och kompetensutbytet med omgivande regioner.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information