COSME godkänt av Europaparlamentet

Den 21 november antog Europaparlamentet COSME (Competitiveness of Enterprises and SME:s), EU:s program som syftar till att stärka konkurrenskraften för små och medelstora företag under nästa programperiod som sträcker sig mellan 2014-2020. COSME ska främja och förbättra möjligheterna för finansiering och tillgång till både EU:s gemensamma inre marknad och den internationella marknaden för små och medelstora företag, främja entreprenörskap inom EU samt skapa bättre förutsättningar för etablering och tillväxt i EU.

COSME-programmet riktar in sig på att underlätta tillgången till finansiering, ett problem som många små företag står inför idag. Programmet kommer med en budget på € 2,3 miljarder för programperioden 2014-2020 stärka konkurrenskraften för små och medelstora företag. Av COSME:s budget på € 2,3 miljarder ska 60% gå till ekonomisk stöd till företag genom att tillhandahålla fördelaktiga lån och risk-kapital på upp till €150 000 per företag. Från och med 2014 fram till 2020, förväntas 330 000 företag inom EU att dra nytta av den nya finansieringsmöjligheten som COSME-programmet kommer att tillföra de europeiska företagarna. COSME kommer dessutom bistå företag och medborgare på ett flertal andra sätt, genom till exempel gynnande av bättre tillgång till EU:s inre marknad, främjande och stöttande av entreprenörskap samt effektivisering av medlemsländernas politiska reformer för småföretagande genom till exempel minskad administrativ börda.

COSME kommer tillsammans med forskningsprogrammet Horizon 2020 att ersätta det nuvarande ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation (CIP). Det nya programmet kommer att stödja alla typer av små och medelstora företag men där Horizon 2020 kommer att fokusera på etablering av nya företag kommer COSME att fokusera på deras tillväxt.

Läs North Swedens nyhet om COSME från oktober i år

Europakommissionens pressmedelande

Europaparlamentets pressmedelande

/Filip Ingelström

04 Dec 2013 Näringspolitik

Näringspolitik

Norra Sverige har ett aktivt och mångsidigt näringsliv som på flera områden levererar unika resurser och kompetenser för export och till EU:s inre marknad. North Sweden bevakar EU:s politik på områden så att norra Sveriges aktörer ska få största möjlighet att bidra till att utveckla regionen och EU:s konkurrenskraft. Gränsövergångarna måste vara enkla och effektiva för att utvidga den egna hemmamarknaden och kompetensutbytet med omgivande regioner.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information