Ecoinnovations

Investeringar i små och medelstora företag (SME) på området för innovativa teknologier ger högre utdelning än genomsnittet. Effekterna syns i jobbskapandet och i lindrade miljöeffekter enligt en ny rapport som publicerats av EU-kommissionen. Rapporten undersöker effekterna av projekt om finansierats av programmet Miljöinnovation. Ett av projekten koardineras av företaget EcoRub i Luleå.

Stöd till SME:s ger bästa effekt
Miljöinnovation ger stöd till företag som arbetar med att utveckla tekniska lösningar som bidrar till en bättre användning av Europas naturresurser.  Rapporten visar att de stöd som mottagits av SME har störst effekter. Övergripande för programmet har varje investerad Euro lett till en värdeökning på 20 Euro värde hos mottagaren och i genomsnitt har varje projekt resulterat i 8 heltidstjänster, enligt EU-kommissionen. Resultaten av projekten har också positiva effekter för miljön i form av till exempel vattenbesparing och minskade utsläpp av koldioxid.

Miljöinnovation i norra Sverige
Miljöinnovation har finansierat 240 projekt varav ett kordineras av EcoRub AB i Luleå. Projektet syftar till att lösa växande lager av gamla däck genom att använda dem för att tillverka ett nytt innovativt material som kan användas istället för gummi. Projektet får en 50 % medfinansiering från EU på 1,3 miljoner Euro. Målen omfattar att identifiera potentiella kunder för materialet i olika geografiska området och sektorer.

I maj lanserade EU-kommissionen en utlysning för ytterligare 45 projekt inom Miljöinnovation som kommer att finansieras med en budget på 31,5 miljoner Euro.

Läs mer om utlysningen 

Läs mer om resultaten av tidigare projekt

Läs mer om projektet Eco-Rub

/ Niklas Johansson

11 Jun 2013 Näringspolitik

Näringspolitik

Norra Sverige har ett aktivt och mångsidigt näringsliv som på flera områden levererar unika resurser och kompetenser för export och till EU:s inre marknad. North Sweden bevakar EU:s politik på områden så att norra Sveriges aktörer ska få största möjlighet att bidra till att utveckla regionen och EU:s konkurrenskraft. Gränsövergångarna måste vara enkla och effektiva för att utvidga den egna hemmamarknaden och kompetensutbytet med omgivande regioner.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information