Emily O'Reilly

Den tredje juli röstade Europaparlamentet fram Emily O'Reilly till Europeiska Unionens näste ombudsman. Hon blir dessutom unionens första kvinnliga ombudsman.

Emily O'Reilly som valdes med stöd från 359 av EU-parlamentets ledamöter. Hon är för tillfället Irlands ombudsman, och tar över Nikiforos Diamandouros tjänst som europeisk ombudsman när han går i pension den första oktober. En tjänst som han har haft i 10,5 år. Nikiforos Diamandouros är övertygad att hon kommer att genomföra ett bra arbete som ombudsman.

- Hennes  imponerande och framgångsrika erfarenheter som ombudsman på nationellnivå kommer vara till god hjälp i hennes nya tjänst. Jag är övertygad om att hon kommer att ge en ny kraft till samarbetet mellan europeiska ombudsmannen och de andra ombudsmännen i Europa, säger Nikiforos Diamandouros.

Europeiska ombudsmannen behandlar klagomål om missförhållanden i EU:s institutioner. EU-medborgare och andra personer bosatta i EU samt företag, föreningar och sammanslutningar som har sitt säte i ett EU-land har rätt att lämna in ett klagomål till Europeiska ombudsmannen. 


130708 OmbudsmanEOR_204_redigerad-1

Läs mer om den europeiska ombudsmannen

/Josephine Ylipää

10 Jul 2013 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information