eramsus 2014 klart i ep

Det nya utbildningsprogrammet Erasmus+ under 2014-2020 godkändes av Europaparlamentet den 19 november. Erasmus+ kommer att ha en budget på 14,7 miljarder euro, det är 40 % mer i budget än nuvarande programperiod. 632 delegater röstade ja till förslaget, 29 röstade emot och 30 avstod från att rösta.

Över 4 miljoner personer kommer att få stöd för studier, praktik, arbete och volontärarbete utomlands, däribland 2 miljoner högskolestuderande, 650 000 yrkesstudenter och lärlingar samt över 500 000 personer som åker på ungdomsutbyten eller arbetar som volontärer utomlands.

Erasmus+ har tre huvudsakliga målsättningar: två tredjedelar av budgeten ska användas för att ge enskilda personer utbildningsmöjligheter utomlands, i och utanför EU. En tredjedel är till för att stödja partnerskap mellan utbildningsanstalter, ungdomsorganisationer, företag, lokala och regionala myndigheter och icke-statliga organisationer, samt reformer för att modernisera utbildningar och främja innovation, entreprenörskap och anställbarhet.

Studenter som planerar att läsa ett helt masterprogram utomlands, vilket det sällan finns nationella bidrag eller lån för, kommer att kunna få stöd genom Europeiska investeringsfondens nya lånegarantisystem. Erasmus+ kommer även att erbjuda finansiering för lärare, utbildare och ungdomsarbetare, och för partnerskap mellan universitet, högskolor, skolor, företag och ideella organisationer.

Med det nya programmet Erasmus+ förenas alla EU:s nuvarande program för allmän och yrkesinriktad utbildning, ungdom och idrott, inklusive programmet för livslångt lärande (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius och Grundtvig), programmet Aktiv ungdom och fem internationella samarbetsprogram (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink och programmet för samarbete med industriländer). Det kommer att göra det enklare för sökande att förstå vilka möjligheter det finns och ta del av programmet.

För första gången omfattar programmet en specifik budgetpost för idrott. Omkring 265 miljoner euro kommer under sju år att användas till att utveckla idrottens europeiska dimension, genom att ta itu med gränsöverskridande problem som uppgjorda matcher och dopning. Stöd kommer även att gå till transnationella projekt som involverar gräsrotsidrottens organisationer, för att t.ex. främja goda styrelseformer, social delaktighet, dubbla karriärer och fysisk aktivitet för alla.

Vem kan ta del av Erasmus+?

  • 2 miljoner högskolestuderande kommer att ha möjlighet att åka utomlands för att studera eller, för 450 000 av dem, göra praktik.
  • 650 000 yrkesstuderande och lärlingar kommer att få bidrag för att studera, göra praktik eller arbeta utomlands.
  • 800 000 lärare, föreläsare, utbildare och ungdomsarbetare kommer att få bidrag för att undervisa eller fortbilda sig utomlands.
  • 200 000 studenter som läser hela sin master i ett annat land kommer att få tillgång till lånegarantier.
  • Över 500 000 unga kommer att kunna arbeta som volontärer utomlands eller delta i ungdomsutbyten.
  • Över 25 000 studenter kommer att få bidrag för gemensamma masterutbildningar, vilket innebär studier vid minst två institutioner för högre utbildning utomlands.
  • 125 000 skolor, institut för yrkesutbildningar, institutioner för högre utbildning och vuxenutbildning, ungdomsorganisationer och företag kommer att få bidrag för att inrätta 25 000 strategiska partnerskap som ska främja utbyte av erfarenheter och förbindelser med arbetslivet.
  • 3 005 utbildningsanstalter och företag kommer att få stöd för att skapa över 300 kunskapsallianser och allianser för sektorspecifik kompetens som ska främja anställbarhet, innovation och entreprenörskap.
  • 600 partnerskap inom idrott, inklusive europeiska icke-vinstdrivande evenemang, kommer också att få bidrag.

 

Mer information om Erasmus+ på dess hemsida

Läs Europaparlamentets pressmeddelande

/MB

20 Nov 2013 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information