EU-kommissionens arbetsprogram 2014

EU-kommissionen har antagit sitt arbetsprogram för 2014 som presenterades 22 oktober. Fokus för 2014 kommer att vara på att nå resultat och implementeringar av föregående års programpunkter. EU-kommissionen har som uppgift att föreslå nya lagar.

Tillväxt och jobbskapande kommer även under 2014 vara en hög prioritering från EU-kommissionens sida och ett särskilt fokus kommer att vara på att bekämpa ungdomsarbetslöshet och skapa möjligheter till finansiering av lån till företagande. EU-kommissionen vill därför även fortsätta arbeta med EU:s medlemsstater för att öka sysselsättningen och vända den ekonomiska tillväxten i kölvattnet av den ekonomiska krisen. Målet är att följa upp och fortsatt omsätta Europa 2020-strategin i praktiken. Arbetsprogrammet för 2014 koncentrerar sig framförallt på konsolidering av det pågående arbetet med unionens strategier för de kommande åren.

Ett annat fokusområde från EU:s sida kommer att vara de fortsatta förhandlingarna om det utökade handelsavtalet med USA, det så kallade Transatlantiska Handels- och Investeringspartnerskapet. Andra viktiga förhandlingar som har ett mer globalt perspektiv är de fortsatta miljöförhandlingarna angående klimatförändringarna samt EU:s fortsatta bidrag till humanitär utveckling i världen. EU-kommissionen kommer också att ta tillfället i akt att ta ett längre perspektiv och se framåt i en mängd viktiga sektorer som energi och klimatförändringar, på en modern industriell politik, om rättsliga och inrikespolitiska frågor, samt på rättsstatsprincipen.

Läs pressmeddelandet i sin helhet

Läs EU-kommissionens arbetsprogram i sin helhet

/Filip Ingelström

06 Nov 2013 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information