EU-kommissionens pågående samråd (1)

Här finner ni ett utdrag av de pågående samråden. Information om hur man gör för att delta finns under respektive samråd.

Energi: 31.08.2013 - 30.11.2013
Utvärdering av energimärkningsdirektivet och vissa aspekter av ekodesigndirektivet
Mer information

Kommunikationsnät, innehåll och teknik: 30.08.2013 - 22.11.2013
Samråd om riktlinjer för rekommenderade standardlicenser, datamängder och avgifter för vidareutnyttjande av den offentliga sektorns information
Mer information 

Jordbruk och landsbygdsutveckling: 02.08.2013 - 11.10.2013
Samråd om familjejordbrukets roll, utmaningar och prioriteringar för framtiden
Mer information

Transport: 31.07.2013 - 25.10.2013
Tillgång till multimodala trafik- och resedata i EU
Mer information

Miljö: 30.07.2013 - 22.10.2013
Översyn av bilagorna I och II i grundvattendirektivet (2006/118/EG) 
Mer information

Energi: 30.07.2013 - 22.10.2013
Försäkring och ersättning för skador som orsakas av olyckor vid kärnkraftverk (atomansvar)
Mer information

Miljö:18.07.2013 - 14.10.2013
EU-rapport om genomförandet av Århuskonventionen
Mer information

Transport:17.07.2013 - 25.10.2013
Direktiv 2003/59/EG om grundläggande kompetens och fortbildning för förare av vissa vägfordon för gods- eller persontransport
Mer information

Näringsliv:12.07.2013 - 11.10.2013
Samråd om upplevelseekonomin som en framväxande industri
Mer information

Transport:12.07.2013 - 03.10.2013
Effektiv minskning av buller från godsvagnar i EU
Mer information

Konkurrens:11.07.2013 - 03.10.2013
Förslag till reviderat safe harbour-undantag för avtal av mindre betydelse (tillkännagivande om "de minimis")
Mer information

Miljö:09.07.2013 - 01.10.2013
Samråd om hållbara byggnader
Mer information

Miljö:09.07.2013 - 01.10.2013
Hållbara livsmedelssystem
Mer information

Miljö:08.07.2013 - 01.12.2013 
Hållbar användning av fosfor
Mer information

Rättvisa och grundläggande rättigheter:05.07.2013 - 11.10.2013
Samråd om en ny EU-strategi om misslyckade företagssatsningar och insolvens
Mer information

Konkurrens:03.07.2013 - 25.09.2013
Utkast till riktlinjer för statligt stöd till flygplatser och flygbolag
Mer information

/Filip Ingelström

10 Sep 2013 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information