EU och USA samarbetar om e-hälsa

EU och USA undertecknade 2010 ett samförståndsavtal under ledning av transatlantiska rådet. Tillsammans har departementen för hälsa tagit fram en handlinsplan för kommande 18 månaderna och arbetar tillsammans för att stärka samarbetet kring hälsofrågor.

Handlingsplanens två fokusområden är standardisering och utvecklandet av en kompetent arbetskraft. Standardiseringen syftar till att hitta gemensamma sätt för dokumentation och struktur för att underlätta utbyte av e-journaler över landgränserna. Utvecklandet av arbetskraften syftar till att hitta gemensamma kompetenskrav och att ta fram gemensamma krav för att underlätta jobbsökandet.

Intresserade personer och organisationer uppmuntras att delta i programmet. Arbetet kommer att ske i virtuell miljö med möte, konferenser och diskussioner via internet. Experter från både EU och USA kommer att delta i arbetet med att standardisera och utveckla området e-hälsa. Handlingsplanen kommer kontinuerligt att uppdateras och statusrapporteras. Handlingsplanen innefattar även ett gemensamt samarbete för e-hälsa och IT under EU:s e-hälsa vecka 13-15 maj i Dublin.

Läs mer om samarbetet

/ Eric Lundvall

03 Apr 2013 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information