EU-sverige

Webbplatsen EU-Sverige.se vill sprida information om hur Sverige påverkas sedan medlemskapet i EU 1995. Enligt sidan är merparten av de lagar och förordningar som gäller i Sverige baserade på beslut i EU-systemet. En del av webbplatsen tillägnas åt att tydliggöra de fördragstexter som utgör EU:s grundlag. På sidan finns även fördraget att läsa i fulltext.

På webbplatsen som är helt på svenska pågår även diskussioner om EU:s styre och demokratiska system. Sidan uppmanar läsarna att utveckla sin kunskap om hur EU fungerar då detta enligt sidan är nödvändigt för övervägningar om hur EU bör fungera, och för att kunna påverka.  Bakom hemsidan står den gröna tankesmedjan COGITO.

Till webbplatsen EU-Sverige http://www.eusverige.se/

30 Apr 2013 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information