EU-toppmöte skattesmitare

Under EU-toppmötet 22 maj fattade stats och regeringscheferna strategiska beslut om hårdare tag mot skatteflykt. Varje år förlorar EU:s medlemsländer stora summor i skatteflykt och bedrägerier. Summorna uppskattas till 1000 miljarder Euro vilket motsvarar storleken på EU:s budget för en sjuårsperiod. Under mötet diskuterades även målsättningar för energipolitiken som ska utvecklas nära klimatpolitiken och hålla priserna nere.    

Skatteflykt ska stoppas genom automatiska utbyten av information mellan medlemsländerna. Det ska vinna tillbaka de stora summorna som förloras i bedrägerier och aggressiv skatteplanering, enligt statsminister Fredrik Reinfeldt. Stora företag lyckas undkomma skatt i unionen med hjälp av genomgripande skatteplanering. Innan mötet var det osäkert hur Österrike och Luxemburg skulle ställa sig till överenskommelsen att automatiskt dela med sig av information om inkomster av kapital till skattemyndigheterna. Österrike ställer sig bakom den överenskommelse som är fattad medan Luxemburg vill invänta beslut till förhandlingar med Schweiz och Liechtenstein är klara.

Även energipolitiken diskuterades under mötet med anledning av de höga energipriserna som råder i Europa och medför ett hinder för Europeiska företag i förhållande till exempelvis USA, som har lägre kostnader. Under mötet beslutades också att 2014 ska inget medlemsland vara isolerat från gas och elnätet.

En vecka innan toppmötet, 14 maj träffades EU:s finansministrar och även de diskuterade skattefrågor. Där fattades beslut att bland annat uppdra kommissionen att förhandla om uppdaterade avtal om beskattning av inkomster från sparande, med icke EU-länderna Andorra, Liechtenstein, San Marino och Schweiz. Under mötet diskuterades också krishanteringsdirektivet som ska ge myndigheter verktyg att hantera ekonomiska kriser.

Läs mer om EU-toppmötet 22 maj

Läs mer om Finansministrarnas möte 14 maj

/ Niklas Johansson

29 Maj 2013 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information