Europaparlamentet röstade mot en frysning av utsläppsrätter

EU-kommissionen har föreslagit att frysa 900 miljoner utsläppsrätter från 2013-2015 och skjuta upp dem till 2019-2020. Den 16 april 2013 röstade ledamöterna med knapp marginal för att förkasta förslaget om att frysa dessa utsläppsrätter. 334 ledamöter röstade för att förkasta förslaget, 315 röstade mot och 63 avstod.

Många ledamöter motsatte sig marknadsstörandet då de menar på att en frysning av tillgången på utsläppsrätter skulle höja priserna till en sådan nivå att systemet inte skulle bli hållbart. Vissa menade även på att europeiska industrins konkurrenskraft skulle urholkas och hushållens energiräkning skulle höjas.

Argument hördes också från de som stödde förslaget, de ser problem med ett överutbud på utsläppsrätter, som istället skulle sänka priset och motverkar syftet med systemet. De menar även på att ett högre pris på koldioxidutsläpp skulle främja övergången till mer miljövänliga alternativ, enligt företrädarna.

Förslaget kommer nu att skickas tillbaka till Europaparlamentets miljöutskott för fortsatt behandling.

Connie Hedegaard, EU-kommissionär med ansvar för klimatfrågor uttalade sig efter omröstningen. ''Kommissionen beklagar att Europaparlamentet inte har godkänt förslaget. Det är dock värt att notera att det inte fanns stöd i parlamentet för att totalt avvisa förslaget som nu kommer att gå tillbaka till parlamentets miljöutskott för vidare behandling. Europa behöver en stabil koldioxidmarknad för att uppfylla våra klimatmål och stimulera innovation. Kommissionen är fortfarande övertygad om att förslaget skulle bidra till att återställa förtroendet för EU:s handelssystem på kort sikt, tills vi beslutar om fler strukturella åtgärder. Vi kommer nu att fundera på nästa steg för att se till att Europa har ett starkt system för utsläppsrätter. Rådets ståndpunkt om förslaget kommer att vara en viktig faktor, och jag noterar det irländska ordförandeskapets reaktion idag att snabbt genomföra och slutföra diskussionerna mellan medlemsstaterna. Marknaden, investerare och våra internationella partners väntar alla.''

Ett separat förslag om ett undantag av utsläppshandel för interkontinentala flygningar antogs med stor majoritet 577 röster för, 114 mot och 21 avstod. Förslaget innehåller en överenskommelse med EU-rådet om att låta internationella civila luftfartsorganisationen ICAO utveckla ett internationellt regelverk.

Handel med utsläppsrätter, ETS, inrättades år 2005, satte ett övergripande utsläppstak som gradvis minskas på lång sikt. År 2020 kommer utsläppen från branscher som omfattas av utsläppshandelssystemet vara 21 % lägre än 2005. Under detta tak får företag utsläppsrätter eller köpa krediter som auktioneras ut av medlemsstaterna. En kredit motsvarar ett ton koldioxidutsläpp. Företagen kan också sälja outnyttjade krediter. Förslagetet som var uppe för omröstning syftade till att begränsa tillgången på krediter för att säkerställa värdet och belöna företag som investerar för att begränsa utsläppen.

Läs mer om omröstningen

Läs EU-kommissionens förslag

Läs frågor och svar om förslaget

/Mona Mansour och Eric Lundvall

17 Apr 2013 Näringspolitik

Näringspolitik

Norra Sverige har ett aktivt och mångsidigt näringsliv som på flera områden levererar unika resurser och kompetenser för export och till EU:s inre marknad. North Sweden bevakar EU:s politik på områden så att norra Sveriges aktörer ska få största möjlighet att bidra till att utveckla regionen och EU:s konkurrenskraft. Gränsövergångarna måste vara enkla och effektiva för att utvidga den egna hemmamarknaden och kompetensutbytet med omgivande regioner.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information