EU:s nya skogsstrategi

Ungefär 40% av EU:s landmassa är täckt av skog. Skogen är en viktig resurs inte bara för landsbygdsutveckling och miljön utan också för den biologiska mångfalden, den skogsbaserade industrin, bioenergin och som en del i kampen mot klimatförändringar. Under de senaste åren har kommissionen därför, i samarbete med medlemsländerna och berörda aktörer, tagit fram en ny skogsstrategi som presenterades den 20 september.

- Skogarna är viktiga ekosystem och om de förvaltas på rätt sätt blir de också en källa till välstånd och sysselsättning i landsbygdsområden, säger kommissionär Dacian Cioloș med ansvar för jordbruk och landsbygdsutveckling. En hållbar skogsförvaltning som kan garantera att skogarna skyddas är avgörande för landsbygdens utveckling, och det är också en av den nya skogsstrategins grundprinciper.

Kommissionen anser att det krävs ett helhetstänk när det kommer till skogspolitiken då även andra politikområden påverkar skogen. Kommissionen uppmanar därför medlemsländerna att ta full hänsyn till EU:s politik på anknytande områden inom den nationella skogspolitiken.  

Både Europaparlamentet och ministerrådet ska fatta beslut om strategin innan EU:s skogsstrategi kan träda i kraft.

Läs EU-kommissionens pressmeddelande här

/Jennie Larsson

24 Sep 2013 Näringspolitik

Näringspolitik

Norra Sverige har ett aktivt och mångsidigt näringsliv som på flera områden levererar unika resurser och kompetenser för export och till EU:s inre marknad. North Sweden bevakar EU:s politik på områden så att norra Sveriges aktörer ska få största möjlighet att bidra till att utveckla regionen och EU:s konkurrenskraft. Gränsövergångarna måste vara enkla och effektiva för att utvidga den egna hemmamarknaden och kompetensutbytet med omgivande regioner.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information