EU:s ungdomar ska garanteras sysselsättning med svensk modell

Ministerrådet har på EU-kommissionens förslag och parlamentets uppmaning beslutat att rekommendera medlemsländerna att införa en sysselsättningsgarant för att minska den höga ungdomsarbetslösheten. Problemen ska lösas enligt svensk modell.

Beslutet är i form av en rekommendation till medlemstaterna att inrätta ungdomsgarantin för att hantera den höga arbetslösheten. Rekommendationen föreslår att medlemsstaterna ska se till att alla ungdomar under 25 år ska erbjudas kvalitetsjobb, utbildning, praktik eller läringsplats; senast 4 månader efter att de avslutat sin utbildning. Kommissionens talesperson i arbetsmarknadsfrågor, Jonathan Todd, har tidigare kommenterat initiativet. - Vi vill utvidga den goda praxis som finns i Österrike, Finland och Sverige.

Den 15 februari träffades EU:s utbildningsministrar för att diskutera den höga arbetslösheten i Europa. Diskussionerna utgick ifrån kommissionens meddelenade om En ny syn på utbildning och resulterade i ett ställningstagande. Därefter har även EU: arbetsmarknads och sysselsättnings-ministrar diskuterat kommissionens förslag och enats om att anta rekommendationen.

Ungdomsarbetslösheten i Europa är 22.7% under det tredje kvartalet 2012, det är dubbelt så högt som för den vuxna befolkningen. I rekommendationen nämns ungdomsarbetslöshetens ekonomiska konsekvenser på samhället och de sociala konsekvenserna i form av långlivade negativa effekter på den framtida inkomstnivån, framtida risk för arbetslöshet, hälsa och välmående.

Läs mer om rekommendationen i EU-kommissionens pressmeddelande 

Läs mer om EU:s insatser mot ungdomsarbetslöshet på EU-kommissionens webplats 

/ Niklas Johansson

14 Mar 2013 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information