Facebook hade valt Luleå i alla fall

EU-kommissionen ser över regelverken för statligt regionalt stöd. Det kommer påverka statliga aktörers möjligheter stödja företag både med engångsstöd och löpande driftstöd. Förslaget innebär främst begränsningar i stödet till storföretag.

När Facebook beslutande att bygga serverhallar i Luleå tilldelades de investeringsstöd på 100 miljoner kronor, detta hade inte varit tillåtet enligt de regler som kommissionen nu föreslagit. Erik Bergkvist, ordförande i Region Västerbotten och i Europaforum Norra Sverige är inte orolig för de föreslagna ändringarna. - Vi vet att Facebook hade valt Luleå i alla fall.

Begränsningar kan till och med vara positiva för norra Sverige. - Att minska möjligheterna att ge statligt stöd kan gynna oss framför länder som oftare använder statsstödet, säger Bergkvist, och pekar på Tyskland som exempel på länder som använder statsstöd i större utsträckning. - Om vi slipper dessa stöd som snedvrider konkurrensen kan vi börja konkurrera på mer lika villkor. Den svenska regeringen är också positiv till det skärpningar av reglerna, enligt statssekreterare Marita Ljung. - Sverige har alltid drivit för en restriktivare linje EU om statsstöd.

Områden som är glesbefolkade, så som Norr-och Västerbotten kommer enligt förslaget att ha mer tillåtande regler än andra regioner. De glesbefolkade regionerna kommer att kunna ge löpande stöd till företagen, om förslaget genomförs. Däremot kommer investeringsstöd till företag med fler än 250 anställda inte att vara tillåtet.

Läs mer om statsstöd i North Swedens tidigare artikel

/ Niklas Johansson

06 Mar 2013 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information