Finansieringsbehov i kulturella näringar

Finansiering för den kulturella och kreativa sektorn har av EU-kommissionen identifierats som ett av de stora hindren för sektorns utveckling. Fram till 22 mars kan företag och organisationer delta i en webbenkät som är en del av en kommande studie på området.

Kreativa Europa kommissionens förslag till nyttEurope for Creativitykultur- och medieprogram för åren 2014-2020 och ska bidra till tillväxt, sysselsättning, innovation och social sammanhållning. Flera studier visar att företag inom kulturella sektorn har svårigheten att få tillgång till finansiering som resulterar i att företag har svårt att växa.

EU-kommissionens syfte med webbenkäten är att samla in underlag för kommande åtgärder på området som IDEA Consult har fått i uppdrag att göra som är en del av en studie. Enkäten riktar sig till företag och organisationer inom den kulturella och kreativa sektorn, och ska ge en fördjupad bild av hur finansieringsbehoven och tillgången till finansiering idag ser ut för olika typer av aktörer.

EU-kommissionen vill bidra till en förändring på området, bland annat genom Kreativa Europa. I det nya programmet, som Rådet och Europaparlamentet ska fatta beslut om, ingår ett förslag till ett nytt så kallat lånegarantiinstrument. Det ska underlätta tillgången till finansiering för både små och medelstora företag och organisationer inom den kulturella och kreativa sektorn. Man vill skapa en möjlighet för aktörerna att få en lånegaranti från EU, för att lättare kunna få banklån i medlemsstaterna. Utöver att underlätta för organisationerna att få tillgång till banklån, är syftet samtidigt att uppmuntra banksektorn att arbeta med den här typen av aktörer.

  Enkäten är öppen fram till 22 mars. Studien ska vara färdig i slutet av juli 2013 och kommer att finnas tillgänglig via nätet.

Mer information om studien
Webbenkäten hittar du här 
Läs North Swedens tidigare nyhet

/MB

06 Mar 2013 Näringspolitik

Näringspolitik

Norra Sverige har ett aktivt och mångsidigt näringsliv som på flera områden levererar unika resurser och kompetenser för export och till EU:s inre marknad. North Sweden bevakar EU:s politik på områden så att norra Sveriges aktörer ska få största möjlighet att bidra till att utveckla regionen och EU:s konkurrenskraft. Gränsövergångarna måste vara enkla och effektiva för att utvidga den egna hemmamarknaden och kompetensutbytet med omgivande regioner.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information