Förslag på nya regler för offentlig upphandling

EU parlamentets inremarknadsutskott har nyligen godkänt ett förslag som ger myndigheter större möjligheter att välja ett mer ekonomiskt hållbart alternativ, istället för det som är billigast på papperet. De nya reglerna handlar om att få mest värde för pengarna.

Förslaget ger myndigheter möjlighet att kolla på alternativ som tar större hänsyn till miljön, sociala värden och det tillåter även mer innovativa idéer. Myndigheten kan även välja att inte diktera vilken typ av lösning de vill se, utan låta anbudsgivarna kommer med innovativa lösningar som de sedan kan diskutera. På så vis blir det viktigaste kriteriet förupphandling av kontrakt är det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet och inte det lägsta priset.

Förslaget innehåller också regleringar för "abnormalt låga" bud för att minimera prisdumping och garantera rättvis konkurrens. Genom regeländringen vill man försäkra att kollektivavtal och regional arbetsrätt följs.

Mindre företag ska även få det lättare att ta del av större upphandlingar genom s.k. koncessionsavtal.  Det är avtal som ger myndigheter möjlighet att dela upp kontrakt i mindre delar och myndigheterna måste alltid motivera om man frångår att göra detta. Dessa avtal ska gälla upphandlingar värda mer än 5 miljoner euro (i dagsläget ca 43 miljoner SEK).

Den slutgiltiga omröstningen sker i plenum i Europaparlamentet i november.

Mer om förslaget går att läsa här

/Jennie Larsson

09 Sep 2013 Näringspolitik

Näringspolitik

Norra Sverige har ett aktivt och mångsidigt näringsliv som på flera områden levererar unika resurser och kompetenser för export och till EU:s inre marknad. North Sweden bevakar EU:s politik på områden så att norra Sveriges aktörer ska få största möjlighet att bidra till att utveckla regionen och EU:s konkurrenskraft. Gränsövergångarna måste vara enkla och effektiva för att utvidga den egna hemmamarknaden och kompetensutbytet med omgivande regioner.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information