Förslag till nytt tobaksdirektiv

Den 19 december presenterade EU-kommissionen sitt nya förslag till tobaksdirektiv. Bland annat föreslås tuffare regelverk kring tillverkning, försäljning och marknadsföring av tobaksprodukter.

En av de mest uppmärksammade frågorna i Bryssel har utan tvekan varit turerna kring det nya tobaksdirektivet som arbetats fram under hösten. Strax innan juluppehållet presenterades då äntligen förslaget som innehåller hårdare regler än i dag om hur tobak får säljas och tillverkas i EU.  I framtiden kommer exempelvis 75 % av förpackningarna täcks av varningstexter och bilder.

Det övergripande målet är att göra tobaksprodukter mindre attraktiva för unga människor. Som en del av detta föreslås att smakämnen och tillsatser förbjuds i samtliga tobaksprodukter. Klart är dock att Sverige får behålla undantaget mot snusförbudet i det nya förslaget till direktiv.

Förslaget ska nu förhandlas klart av EU-parlamentet och ministerådet och det faller väl ut kan det nya förslaget börja gälla från 2015 eller 2016.

Läs mer om det nya förslaget här

/Johan Leymann

11 Jan 2013 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information