FoI tjänst hos North Sweden

Senior Adviser EU:s forsknings- och innovationspolitik till North Sweden European Office, Bryssel

Arbetsplatsbeskrivning
North Sweden European Office är ett projekt mellan elva huvudmän i Norr- och Västerbotten etablerat 1997 och kommande projektperiod sträcker sig från 2014 till och med 2016. På Brysselkontoret arbetar sammantaget fyra personal plus två terminsvisa praktikanter.

Arbetsbeskrivning
North Sweden European Office, Norrbottens och Västerbotten EU-kontor, söker en ny medarbetare till vårt kontor i Bryssel. Huvudsakligt arbetsområde är att bevaka EU:s så kallade innovationsunion och att inom detta breda arbetsfält agera för regionens intressen på EU-arenan i nära samverkan med aktörerna på hemmaplan.

Arbetet inbegriper såväl policypåverkansarbete gentemot och i direkt dialog med viktiga aktörer i EU, som att samordna många olika lokala och regionala aktörer i ett platsbaserat projektorienterat arbete för att genomföra EU:s policys och "programerbjudanden" i hemmaregionerna. Tjänsten är baserad i Bryssel, men innebär mycket resor till hemmaregionen och inom hela Norrbotten och Västerbotten, men även övriga norra Sverige, Finland och Norge samt inom EU i sin helhet

Länsstyrelsen i Norrbottens län är anställande myndighet

Kvalifikationer
• Goda kunskaper om forskningsfrågor på universitetsnivå, men även mer generella kunskaper och erfarenheter av universitetsutbyte och forskning kopplat till industri och företag samt regional utveckling, nationell innovationspolitik och EU:s arbete med forskning och innovation, såsom forskningsprogrammen FP7 och det kommande Horisont 2020. Insikt om EU:s strategier för smart specialisering och möjligheter att länka regional utveckling i EU:s nordliga regioner till innovation och tillväxt av kreativa näringar samt informationsteknologi är meriterande.

• Tidigare erfarenhet från projekt- och policypåverkansarbete är en fördel, liksom att ha arbetat med EU, likaväl som förtrogenhet med de nordliga delarna av Sverige och förståelse för Övre Norrlands särskilda villkor, utmaningar och möjligheter.

• Vi söker dig som har både ett strategiskt perspektiv på de ansvarsområden du arbetar med och samtidigt har vana vid och har förmåga att arbeta med många samtidiga processer och involvera olika aktörer och nätverk i det arbetet på ett konkret plan inklusive att genomföra olika arrangemang, stora som små, och ta ansvar för allehanda dagliga göromål som krävs i en liten organisation som North Sweden med många olika huvudmän som uppdragsgivare.

• Servicesinne och vana vid att "driva egna projekt" och ta eget ansvar för ett självständigt arbete som en viktig länk för olika regionala processer i det som kopplar till EU krävs. Förmåga att göra presentationer och formulera begriplig information om aktuella frågor och kunna analysera ibland mycket komplexa policyprocesser på flytande svenska och engelska är nödvändigt. Språkkunskaper därutöver, särskilt franska, är välkommet. En färdig universitetsexamen förutsätts.

North Sweden fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Erfarenhet krävs.

Anställningens omfattning
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
Omfattning: Heltid
Tillträde snarast efter överenskommelse. Observera att rekryteringen administreras av Länsstyrelsen i Norrbottens län.

Projektanställning t.o.m. 2016, med möjlighet till förlängning i fortsatt projekt.

Ansökan
Ansök senast: 2014-01-31
Referensnummer: 112-14180-13
Välkommen att söka genom att:

Göra en digital ansökan via denna länk.

Lön
Löneform: Månadslön Individuell lönesättning. Anställningen omfattas av URA.

Anställning
Antal annonserade arbetstillfällen: 1

Kontaktperson
Mikael Janson
Mobile (SE): +46 (0)705 23 57 01
Mobile (BE): +32 485 146 9666
mikael.janson@northsweden.eu

Övrigt
Vi kan erbjuda
• en stimulerande arbetsmiljö
• goda möjligheter till utveckling inom spännande arbetsområden
• stora möjligheter till flexibel arbetstid
• möjlighet till motion och språkutbildning på arbetstid

Vi satsar på jämställdhet och mångfald bland medarbetarna avseende ålder, kön och kulturell bakgrund. Kunskaper i finska, samiska och/eller meänkieli är värdefullt inom North Sweden eftersom vi representerar mångkulturella län. 

18 Dec 2013 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information