Frihandelsavtal mellan EU och USA

EU och USA har enats om att inleda förhandlingar om ett frihandelsavtal. Avtalet har potential att öka EU:s BNP med 0,5 %, vilket motsvarar 86 miljarder Euro och syftar till att öka handel och investeringarna över Atlanten och även till att utveckla internationella handelsregler.

Handeln mellan EU och USA står för 47 % av världens samlade BNP och en tredjedel av den internationella handeln. Avtalet är inte enbart till för att öppna upp marknaden och ta bort tullavgifter, det kommer också att öppna upp för standardisering och förenkling av regler för tekniskt avancerade produkter. Detta är idag ett av de områden som är största hindret för handel då de tullavgifterna kan stå för så mycket som 20 % av produktkostnaden.

Frihandelsavtalet kommer att fokusera på marknadstillträde, regleringar och tullavgifter samt modeller för samarbete kring utmaningar och möjligheter som den globala handeln innebär.

Läs pressmeddelandet här

/ Eric Lundvall

18 Feb 2013 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information