Frukostmöte om Umeå 2014

North Sweden arrangerade den 4 oktober ett frukostmöte för assistenterna till de svenska Europaparlamentarikerna. Frukosten arrangerades för att uppmärksamma kulturhuvudstadsåret 2014 i Umeå samt samtala om vilka aktiviteter som kan arrangeras i Bryssel. Mikael Janson presenterade vad Umeå2014 innebär och står för samt vad North Sweden tillsammans med de svenska Europaparlamentarikerna och Umeå2014 kan göra för att uppmärksamma kulturhuvudstadsåret i Bryssel.

131004 Frukostmöte

På frukosten deltog medarbetare till ett flertal svenska Europaparlamentariker och tillsammans bidrog de med intressanta synpunkter på vad som kan göras i Bryssel och Strasbourg för att hjälpa till med att uppmärksamma Umeå2014. För att knyta an till Umeå, Västerbotten och norra Sverige bjöds deltagarna på polarbröd och Västerbottensost.

Umeå2014 är ett skyltfönster mot hela Europa och en angelägenhet för hela Sverige. Inte minst kan norra Sverige använda det för att visa att det finns mer än bara gruvnäring och naturresurser. Mycket fokus låg på att berätta om de kreativa näringar som finns med spelindustrin och Designhögskolan som främsta exempel. Designhögskolan i Umeå är en av världens främsta institutioner inom sitt fält och blev så sent som i september i år utnämnd till världens främsta designskola av ett amerikanskt pris, International Design Excellence Awards 2013.

Mikael lyfte också fram det faktum att kulturhuvudstadsåret kommer att vara indelat i åtta olika programpunkter för att uppmärksamma Samernas åtta olika årstider och dess beskrivningar av årets skiftningar.

Umeå2014 hemsida

Artikel om Designhögskolans utnämning

Umeå2014 programår

Umeå2014 på youtube

frukostmöte131007

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild från Caught by Umeå turnén i som var i Amsterdam för några veckor sedan. Turnén visar upp Umeå2014 i Europa, dess program samt den samiska aspekten av kulturhuvudsstadsåret och en presentation av Designhögskolans utbildningar som är i topp i världen. 

/Filip Ingelström

07 Okt 2013 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information