Hela Sverige ska leva tilldelades Europeiska medborgarpriset 2013

Varje år delar Europaparlamentet ut Europeiska medborgarpriset. Utmärkelsen tilldelas medborgare, föreningar eller organisationer som till exempel har visat stort engagemang för att åstadkomma bättre förståelse och närmare samhörighet mellan medborgarna i medlemsländerna. Priset kan också gå till en organisation eller motsvarande som i sin dagliga verksamhet manifesterar de värden och värderingar som uttrycks i EUs stadga om de grundläggande rättigheterna.

Riksorganisationen "Hela Sverige ska leva" tilldelades europeiska medborgarpriset för 2013 den 13 september. "Hela Sverige ska leva" är spritt över hela Sverige och samlar ca 5000 lokala utvecklingsgrupper med sammanlagt över 100 000 frivilliga i sitt arbete för att göra lokal allmännytta samt att bidra med råd och stöd till olika program. Europaparlamentariker Kent Johansson, ordförande i svenska pristagarjuryn, var prisutdelare till Åsa Blombäck och Staffan Nilsson, de båda ordförandena i "Hela Sverige ska leva", som tog emot utmärkelsen för organisationens vägnar.

Första landbygdsriksdagen i Bryssel
Den 13 november i år kommer den första europeiska landsbygdsriksdagen att hållas i Bryssel, Belgien. Hela Sverige ska leva var en av inititativtagarna till att hålla en europeisk landsbygdsriksdag. På ett internationellt seminarium i Sverige i september 2012 bestämdes det att en europeisk landsbygdsriksdag skulle arrangeras, där gräsrotsrörelser från hela Europa kommer få möjlighet att träffa beslutsfattare. Europeisk landsbygdsriksdag är ett koncept som är hämtat från Sverige, som sedan slutet av 1980-talet arrangerat en landsbygdsriksdag till vilken landsbygdsaktörer samlats för att gemensamt påverka politikerna i olika frågor.  Europeisk landsbygdsriksdag kommer att arrangeras vartannat år med ett cirkulerande ordförandeskap och värdland.

För mer information och ansökningskritierier till europeisk landsbygdsriksdag.

För mer information om den europeiska landsbygdsriksdagen.

Till Hela Sverige ska leva hemsida.

/Filip Ingelström

17 Sep 2013 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information