Insatser för tillväxt och jobb

I spåret av den ekonomiska krisen arbetar EU för att skapa tillväxt och arbetstillfällen i Unionen genom en bredd av olika initiativ på olika områden. Svenska regeringen har på sin webbplats samlat information om olika initiativ för att ge en överblick över arbetet. Det inkluderar olika åtgärder som ska utveckla EU:s inre marknad och därigenom bidra till utvecklingen av nya jobb, innovationer, forskning och sätt stärka unionens internationella konkurrenskraft.

Artiklarna om EU:s åtgärder för tillväxt och jobb är samlade under en temasida på regeringens webbplats. Där finns till exempel en fördjupad rapportering frihandelsavtalet mellan EU och USA som nu är under förhandling. Där finns också information om insatserna som görs inom forskningen för att uppmuntra innovationer samt avtalet om Europas enhetliga patentsystem som slöts tidigare i år.

Se regeringens EU-temasida om tillväxt och jobb

http://www.regeringen.se/sb/d/17335/m/mail

/ Niklas Johansson

30 Apr 2013 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information