Intresse för e-hälsa

Den 13-15 maj arrangerar Irland en vecka med fokus på e-hälsa som lösning på Europas problem med en åldrande befolkning och större vårdbehov. Begreppet syftar på användandet av informationsteknologi inom hälsosektorn, för kommunikation både mellan vårdtagare och vårdgivare så väl som mellan olika vårdgivare. E-hälsa väcker också intresse bland Europaparlamentariker som ser potential med tekniken.

13-04-30-ehealth23Under temaveckan i Dublin, står lösningar, utmaningar och vinster med e-hälsa i fokus. James Reilly, Irlands hälsominister, ser e-hälsa både som en generator för ekonomisk tillväxt genom att tillvarata innovationer på området något som är nödvändigt för att tillhandahålla högkvalitativ vård till Europas åldrande befolkning.

I EU:s tredje flerårliga hälsoprogram för åren 2014-2020 är främjandet av innovationer viktigt. Åldersrelaterade sjukdomar har blivit centralt i och med den åldrande befolkningen, det är här som e-hälsa kan göra bäst nytta för Europas 7 miljoner drabbade, säger Françoise Grossetête som är EU-parlamentets rapportör för Hälso- och tillväxtprogram 2014-2020. Hon säger även att lösningar till e-hälsa kan ha stora fördelar i att tillhandahålla vård i glesbefolkade områden som annars saknar tillgång till specialistvård.

I den kommande programperioden kommer 446 miljoner att öronmärkas till åtgärder inom programmet Hälsa och tillväxt, som bland annat stödjer åtgärder för e-hälsa, enligt Europaparlamentariker Maria Badia i Cutchet. Det utgör en ökning med 39 % i förhållande med tidigare fleråriga budgetram. Badia i Cutchet vill se programmet som ett verktyg att överföra resultat från forskning till sjukvårdssektorn inom ramen för forsknings och innovationsprogrammet Horisont 2020 . Hon vill även att sjukvårdens innovationsmottaglighet ska vara en av EU:s främsta mål för att kunna möta EU:s högt ställda mål för socialt välstånd och tillväxt.

Läs mer om e-hälsa i magasinet The Parliament, Politics, policy and People

Läs mer om e-hälsoveckan 

/ Niklas Johansson

30 Apr 2013 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information