Ja från EUP till MFF 14-20

Igår den 3 juli röstade Europaparlamentet igenom budgeten för nästa programperiod med 474 ja-röster mot 193 nej, och 42 nedlagda röster.

Europaparlamentet nådde politisk överenskommelse över långtidsbudgeten (MFF) under plenumveckan i Strasbourg onsdag den 3 juli. Viktiga krav som Europaparlamentet ansåg att de fick igenom i förhandlingarna var bland annat:

- Nästa Europaparlamentet och nästa EU-kommission gör en översyn av budgeten från år 2016 - syftet är att de också ska ha chans att påverka en budget som de i annat fall skulle behövt leva med under hela sin mandatperiod.

- Ministerrådet lovade att det ska leva upp till ett tidigare löfte om att betala kvarvarande räkningar för 2013, totalt uppskattade till 11,2 miljarder euro.

- En extra miljard till stöd för de mest utsatta, totalt 3,5 miljarder euro.

- En högnivågrupp med representanter från EU-kommissionen, Europaparlamentet och Ministerrådet ska se över EU:s system om egna medel.

Nästa steg i budgetprocessen är att Europaparlamentet måste formellt rösta en gång till om budgetöverenskommelsen. Innan omröstningen kan ske, ska förhandlingsresultatet skrivas i en förordning som ska spegla Ministerrådets och Europaparlamentets gemensamma överenskommelse. För att nästa röstning ska gå igenom i parlamentet, krävs en majoritet över hälften av alla ledamöters röster. Röstningen kommer troligtvis att ske i början av september och måste sedan formellt godkännas av ministerrådet.

130705 negotiations on the Multiannual Financial Framework

Läs Europaparlamentets pressmeddelande 

Läs om tidigare förhandlingar 

Läs Mikaels "State of Play" om långtidsbudgeten

/Josephine Ylipää

 

04 Jul 2013 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information