Kaplansskolans elever lär sig om EU

Den 11 april besökte 22 elever från Kaplanskolan i Skellefteå Europaparlamentet i Strasbourg för att lära sig mer om EU och för att pröva på att vara Europaparlamentariker för en dag. Totalt deltog 487 elever från 21 medlemsländer där de diskuterade aktuella EU-frågor och de utmaningar som EU står inför.

13-05-28 EuroscolEleverna från Kaplanskolan har förberett sig under sex månader genom att läsa in sig på olika aktuella EU frågor. På plats i Europaparlamentet delas de in i grupper med elever från andra europeiska länder för att diskutera problemen och hitta förslag på lösningar. Därefter träffades alla deltagare i parlamentets plenisal för att rösta om de förslag som grupperna kommit fram till. Bland de frågor som diskuterades fanns miljö och förnybar energi, Europas framtid, informationsfrihet och medborgarskap, migration, integration och jordbruk.

Projektet skedda under ramen för Euroscola day som sedan 1989 ger ungdomar möjlighet att träffa andra ungdomar från hela EU. Varje år deltar 10 000 elever i Euroscola day som arrangeras 20 gånger per år. De elever som deltar väljs ut genom tävlingar eller genom deras CV:n. Dagen anordnas för att eleverna ska lära sig vikten av att arbeta politiskt.

Läs mer om elevernas besök i Strasbourg

Läs mer om hur deltagandet i framtidens uppsättningar av Euroscola day

 

28 Maj 2013 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information