Långtidsbudget 2014-2020 klar


Efter gårdagens extra högnivåmöte den 27 juni mellan Europaparlamentet, Ministerrådet och EU-kommissionen kunde först gruppledarna för partigrupperna efter interna överläggningar meddela att det nu finns en majoritet i parlamentet bakom kompromissen som lagts fram. Senare på kvällen konfirmerade stats- och regeringscheferna på det pågående toppmötet i Bryssel att även Ministerrådet stödjer förslaget. 

Eamon Gilmore, Irlands vice Premiärminister, som för det Irländska ordförandeskapet agerade som ledande förhandlare på uppdrag av medlemsländerna, sa:

- En avslutande överenskommelse om EU: s budget har varit irländska ordförandeskapets högsta prioritering sedan början av vårt ordförandeskap. Dagens politiska överenskommelse utgör en rimlig kompromiss som kan stödjas av alla institutioner. Nu när vi är klar, låser vi 960 miljarder euro till investeringar inom tillväxt och sysselsättning under de kommande sju åren.

Avslut på lång budgetprocess

Det har varit en förhandlingsprocess på två år. I juni 2011 lade EU-kommissionen sitt förslag om budgeten för 2014-2020 som sedan har diskuteras bland samtliga aktörer inom EU. Ministerrådet kunde efter otaliga förhandlingar och ett tidigare försök, i februari 2013 nå enighet, som sedan har förhandlats mellan Ministerrådet och Europaparlamentet med EU-kommissionen med som en tredje part i de förhandlingarna. Under de sista månaderna har förhandlingarna intensifierats och när det såg ut som om enighet hade uppnåtts gick Europaparlamentets politiska grupper ut med beskedet att man inte skulle få majoriteten av parlamentet för att stödja den kompromiss som låg på bordet.

Efter ett extra möte mellan ledningarna för Europaparlamentet, Ministerrådet och EU-kommissionen lyckades den nya överenskommelsen göras. Ministerrådet har genom gårdagens besked de facto godkänt den kompromissen. Europarlamentet kommer att i nästa vecka anta ett uttalande om att det finns ett stöd för uppgörelsen, för att kunna ta det formella beslutet genom en omröstning i september. Om den majoritet som partigruppernas ledningar gått i god för står sig och det inte sker några justeringar som måste konfirmeras av Ministerrådet, så har därmed EU en budget på plats.

Till det skall också läggas slutförda och pågående förhandlingar om de tusentals regleringar som berör de olika specifika budgetområdena, som till stor del kommer att avhandlas på nästa veckas parlamentssession in Strassburg i och med att Irländarna lyckats föra väldigt många förhandlingar i hamn de sista dagarna av sitt ordförandeskap, även om en del återstår.

Budgetnivåerna kvar på Ministerrådets nivå inklusive "gleshetsbonusen"

Överenskommelsen bygger på de budgetnivåer som Ministerrådet fattade beslut om i februari och landar sammantaget på 960 miljarder Euro för de sju åren, vilket motsvarar ungefär 1% av EU-ländernas samlade bruttonationalinkomst, vilket i realiteten innebär en minskning mot budgetnivån för nuvarande programperiod.

Det lämnades dock uppgifter från EU-ländernas stats- och regeringschefer om ytterligare satsningar på 2 miljarder Euro, utöver de tidigare 6 miljarder, på den extra satsningen för att bekämpa den rekordhöga ungdomsarbetslösheten. Regioner med över 25 % arbetslöshet ska få del av de pengarna och för Sveriges del innebär det enligt de uppgifter som finns att c:a 350 miljoner kronor går till Sydsverige, Norra Mellansverige och Mellersta Norrland som har hög ungdomsarbetslöshet, men däremot inte Västerbotten och Norrbotten. Den största delen av det EU-stödet går annars till Spanien, Italien och Storbritannien.

Den extra allokeringen till det som i de tidigare förhandlingarna i Ministerrådet och Europaparlamentet specificerats som Northern Sparsely Populated Regions, i vilket Övre Norrland ingår, kvarstår - tillsammans med allokeringen för Outermostregionerna -  oförändrad på sammantaget 1.387 miljonder Euro för programperioden, efter att, som den egentligen enda budgetposten i hela paketet mot EU-kommissionens förslag, ha blivit uppförhandlad med 50%.

Kompromissresultatet för Europaparlamentets del

Eftersom Europaparlamentet inte har medbeslutande om den övergripande långtidsbudgeten, till skillnad mot övriga budgetpostregleringar, så är det som Europaparlamentet framförallt kunnat förhandla fram sådant som en ökad framtida flexibilitet mellan budgetposterna och en större översyn av budgeten under 2016 för att kunna göra justeringar utifrån den ekonomiska situationen i EU-länderna och kunna föra över pengar mellan olika budgetposter över tid. Det gör också att "alla" EU:s pengar nu finns kvar i EU för att kunna användas av EU och då med medbestämmande från Europaparlamentets sida. Tidigare har överskott löpande återförts från EU till medlemsländerna, exempelvis om inte alla projekt som planerats startats upp och därmed förbrukat de strukturfondsmedel som avsatts. Nu blir de pengarna istället kvar för att kunna användas på andra områden, medan Ministerrådet i sitt bud räknat med att inte alla medel kommer att förbrukas.  

/MB, JY, MJ 

Läs Mikael Janson senaste " State of Play" om budgetförhandlingarna inför gårdagens avgörande möten

Läs även tidigare "State of Play" om Ministerrådets överenskommelse vid toppmötet 7-8 februari

Läs pressmedelandet från irländska ordförandeskapets hemsida

Läs pressmeddelandet från EU-kommissionen

28 Jun 2013 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information